Zasady przyjęcia

 UWAGA

wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby korzystać ze świadczeń naszego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.

 

   W celu załatwienia formalności związanych z umieszczeniem w Środowiskowym Domu Samopomocy, należy skontaktować się z właściwym dla danego terenu pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej lub uzyskać potrzebne informacje w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do ŚDS:

  • pisemna prośba osoby zainteresowanej o skierowanie do ŚDS, lub jej przedstawiciela ustawowego złożona w Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS,
  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego.

  Następnie pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy (rodzinny), zawierający dokładne informacje na temat sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej oraz grupuje potrzebną dokumentację.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej wydaje decyzję kierujacą do Środowiskowego Domu Samopomocowego w Limanowej upoważniającą do korzystania ze świadczeń leczniczych oraz prowadzonej terapii zajęciowej.

Decyzja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej wraz z dokumentami zostaje przekazana do Środowiskowego Domu Samopomocy. Pierwsza decyzja wydawana jest na czas próbny (zwykle 1,3 miesiące). Jeśli nie ma przeciwwskazań decyzja zostaje przedłużona na następny okres.

Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy :

 

  • zostaje zaznajomiona z Regulaminem, Statutem ŚDS i jest zobowiązana do jego przestrzegania,
  • osoba podpisuje pisemne oświadczenie, że zaznajomiła się regulaminem ŚDS i wyraża zgodę na pobyt w ŚDS i udział w postępowaniu wspierająco-rehabilitacyjnym,
  • następnie z każdym uczestnikiem zawierany jest kontrakt, w którym osoba zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w wybranych przez siebie formach zajęć.

Pliki do pobrania

Wróć do góry